Nancy's Gallery
A Poetic Land of Art & A Sweet Home for Art Lovers

Asia Contemporary Art Show 2012

Time: Oct, 4th,2012—Oct, 7th, 2012
Address: Grand Hyatt Hotel, 1 Harbour Rd, Wanchai,Hong Kong
Artists: Yu Nancheng (Mr.Fish), Li Yueling, Ding Wen, Liao Zongrong, Xiao Dayong, Li Baohua, Zhang Hua, Xu Maoping, Song Wei, Xing Qingxin, Zhu Zhechi, Wei Yi, Wendell, He Zhenhao


Name: Memory of Love
Artist: Li Yueling
Year: 2012
Dimension: 90cm x120cm
Medium: Oil on Canvas

Name: Dreams Come True
Artist: Zhang Hua
Year: 2007
Dimension: 93cm x 94cm x 30cm
Medium: Bronze Sculpture Name: Tai Chi-Yin & Yang
Artist: Yu Nancheng (Mr. Fish)
Year: 2011
Dimension: 150cm x180cm
Medium:  Oil on Canvas

Name: Blooming Time
Artist: Xiao Dayong
Year: 2012
Dimension: 73cm x 100cm
Medium: Oil on CanvasHomepage of Nancy’s Gallery at Asia Contemporary Art Show

  • Share/Bookmark

-->